14 april 2020

Beleggen tijdens de coronacrisis

« Terug naar overzicht

Vastgoedfinanciering voor ondernemers blijft een solide investeringsvorm

Er is geen keukentafel of werkplek waar corona niet het onderwerp van de dag is. De impact op de samenleving is enorm en ook de economie wordt flink getroffen. Hoe zit het met ons product: vastgoedfinanciering aan ondernemers? Op dit moment is er geen reden voor twijfel. Sterker nog: we zien het vertrouwen eerder toe- dan afnemen. In dit bericht leggen we uit waarom.

 

Risico taxatie complete leningportefeuille

Briqwise zou Briqwise niet zijn als we in deze situatie niet een extra check zouden doen. Wij hebben de gehele leningportefeuille doorgelicht en met alle ondernemers gesproken over de impact van corona op hun onderneming. Dit hebben we per lening in kaart gebracht. Aansluitend hebben we de resultaten besproken met alle betrokken investeerders. De geruststellende conclusie is dat er bij geen enkele lening zorg is, noch reden voor aanvullende maatregelen.

Rust onder investeerders

Onze investeerders reageren weliswaar verschillend, maar allemaal rustig. Sommige geven aan even een pas op de plaats te willen maken, totdat de corona-ontwikkelingen wat zijn gestabiliseerd. Andere willen juist nu profiteren van deze gedegen vorm van vastgoedfinanciering, met een gegarandeerd stabiel rendement, zonder gedoe. Dat laatste telt zwaar. Briqwise investeerders zijn doorgaans geen avonturiers. Ze realiseren zich weliswaar dat de wispelturigheid en volatiliteit op de financiële markten van dit moment ook kansen opleveren, maar geven de voorkeur aan rust en zekerheid.

Onze investeerders zijn nuchter en verstandig genoeg om hun eigen keuzes te maken. Voor Briqwise geldt dat we een rotsvast vertrouwen hebben in deze investeringsvorm – en dat vertrouwen neemt eerder toe dan af, als we zien hoe onze markt reageert ten opzichte van andere markten.

Vraag blijft stabiel, geen ondernemers in de problemen

Tot op heden leidt de coronacrisis niet tot een substantiële stijging van de vraag van ondernemers naar vastgoedfinancieringen. Dat is niet heel verwonderlijk; ons model vereist immers dat ondernemers al wat ‘vet op de botten’ hebben. Vanwege hun langere bestaan hebben ze reserves opgebouwd in vastgoed. In onze huidige portefeuille zien we dan ook geen ondernemers met liquiditeitsproblemen. 

Mogelijk speelt hierbij een rol dat we beperkt aanwezig zijn in sectoren die extra hard geraakt worden door de coronacrisis, zoals de horeca, recreatie en de retail. Niet meer dan 11% van het totale volume aan leningen is verstrekt aan ondernemers in deze sectoren. 

De voordelen van ons online platform

In het werkproces van Briqwise zien we wel enkele veranderingen. De meest opvallende is dat het lastig is om persoonlijk kennis te maken met nieuwe investeerders. Datzelfde geldt voor de intake aan de ondernemerskant. In beide gevallen heeft de bescherming van de gezondheid uiteraard de hoogste prioriteit. 

Gelukkig leent zowel ons product als ons werkproces zich uitstekend voor online communicatie. Investeerders kunnen prima vanuit huis of een andere locatie een voorstel beoordelen en de beslissing nemen om al dan niet een vastgoedfinanciering te verstrekken. Alle benodigde informatie is toegankelijk via de website. Bovendien zijn we voor een telefonische toelichting altijd bereikbaar. Ook voor ondernemers is ons online platform met de achterliggende communicatie een prima middel om een aanvraag te kunnen doen. 

Onze gedegen koers werpt vruchten af

Vanaf het begin zijn we behoedzaam en zorgvuldig geweest in de selectie van financieringen die we aanbieden aan investeerders. Daar plukken we nu de vruchten van. Onze portefeuille is in omvang wellicht bescheiden ten opzichte van andere spelers in de markt, maar de kwaliteit is goed. Tekenend hiervoor is dat we nog geen enkele financiering hebben hoeven afboeken en dat alle ondernemers tot op heden hun maandtermijnen tijdig hebben voldaan. 

We zien de beperkte impact van Corona op de via Briqwise verstrekte leningportefeuille als een bevestiging van de juistheid van de gekozen koers en ons gedegen beleid ten aanzien van het accepteren en aanbieden van leningen. Wij blijven risico’s beperken door alleen leningen aan te bieden van kredietwaardige ondernemingen, gedekt door een recht van eerste hypotheek en met een Loan-to-Value die kleiner is dan 75%.

Briqwise sluit geen branches uit, zoals horeca of retail, zolang de kwaliteit van het vastgoed en de ondernemer voldoen aan onze strenge acceptatiecriteria. Uiteraard schenken we in deze periode wel extra aandacht aan de bestendigheid van de geldnemer ten opzichte van mogelijke negatieve effecten als gevolg van corona. Waar wenselijk vragen we extra zekerheden voor onze investeerders. 

Vertrouwen in de toekomst

Inmiddels profiteren tientallen investeerders via Briqwise van een stabiele rente van 6,5% op hun hypothecair gedekte leningen. Wij zien geen reden om aan te nemen dat dit op korte termijn verandert, maar uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. 

Tegelijkertijd zijn we ons er in deze periode sterk van bewust dat het verkrijgen en verstrekken van vastgoedleningen weliswaar in economisch opzicht heel belangrijk is, maar niet opweegt tegen onze gezondheid en die van de mensen om ons heen. We hopen dan ook dat we deze nare periode snel achter ons kunnen laten en dat we samen mooie dingen kunnen realiseren in de toekomst.  

Ook interessant