PublicatieBlog21 april 2021

Crowdfundplatforms informeren beleggers niet goed

« Terug naar overzicht

Crowdfundorganisaties geven beleggers gebrekkige informatie over de risico’s en het rendement van hun belegging, zo stelt beleggersvereniging VEB. Onderzoek van Financieel Dagblad onder de 25 grootste crowdfundplatforms bevestigt dit beeld. De bruto rendementen van investeringsprojecten staan prominent in beeld, maar over de kosten zijn de platforms veel minder transparant. En datzelfde geldt voor de risico’s.

Onvoldoende inzicht in risico’s

Als een bedrijf dat gebruik maakt van crowdfunding in de problemen komt en achterstand oploopt met het betalen van rente en aflossing, ontvangt de belegger zijn geld later, of ontvangt hij minder dan was voorgespiegeld. Dat dit een reëel risico is, blijkt uit het feit dat achterstanden tijdens de coronacrisis soms wel 10 procent van het totaal aantal financieringen uitmaken.      

Opvallend is dat investeerders vooral bij vastgoed de risico’s onderschatten, aldus Lex van Teeffelen, lector mkb-financiering. Daarnaast stelt Van Teeffelen vast dat bedrijven die financiering ontvangen vaak niet recente jaarcijfers verstrekken. In tijden van corona is dat juist cruciaal.

Hoe zit dit eigenlijk bij Briqwise?

Hoe zit het bij Briqwise, is de vraag die wellicht opkomt? Briqwise partner Guus Oerlemans, die overigens zelf bij een crowdfundplatform heeft gewerkt: “Allereerst zijn wij natuurlijk geen crowdfundplatform, maar we brengen ondernemers en investeerders bij elkaar rondom vastgoedfinanciering.

Voor ons is transparantie een groot goed. We zijn heel duidelijk over alle ins en out van ons product en de risico’s, over het betreffende vastgoed en de situatie van de ondernemer. Investeerders ontvangen altijd een zorgvuldig opgesteld taxatierapport en het recht van eerste hypotheek. Ze hebben nooit te maken met verborgen kosten en ontvangen altijd 6% rente. Mocht een ondernemer onverhoopt niet tijdig aan zijn maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen, dan garanderen wij de betaling.”

Ook interessant