15 maart 2021

Hoe kunnen veiligheid en rendement samengaan?

« Terug naar overzicht

Briqwise onder de loep
In de rubriek “onder de loep” behandelt financieel journalist Hans Niewenhuis (o.a. eindredacteur NYSE I Euronext) diverse onderwerpen die bij Briqwise aan de orde zijn. Hij doet dit met een kritische blik vanuit zijn jarenlange ervaring in de financiële markten.

Wat zijn de karakteristieken van een belegging via Briqwise?

Via Briqwise kan men investeren in een veilige vastgoedfinanciering en daarvoor een vaste, relatief hoge maandelijkse rentevergoeding ontvangen.

Waarom bestaat Briqwise?

MKB-ondernemers kunnen steeds moeilijker bij de bank terecht voor financiering, en vermogende investeerders willen rendement maken.Via Briqwise kunnen deze partijen elkaar helpen.

Voor welk type beleggers is Briqwise geschikt?

Investeerders die €100.000 of meer kunnen inleggen, die meer rendement willen dan ze op een spaarrekening of deposito krijgen, die een vaste rente willen ontvangen, en die zich verder zo weinig mogelijk met hun investering willen bezighouden.

Drie pijlers: goed rendement, laag risico, geen gedoe

Een belegging via Briqwise rust dus op drie pijlers: goed rendement, laag risico en weinig gedoe, zorgen en bemoeienis. Dat is een spannende combinatie, want vooral rendement en risico werken vaak tegen elkaar in: hoe meer rendement hoe meer risico en, omgekeerd, hoe minder risico hoe minder rendement.

Heeft men angst voor elk risico, dan moet met niet beleggen, zo eenvoudig is het ook. Maar dan zal er geen rendement zijn, want gratis geld bestaat niet. Sterker nog: ook geld op de bank is riskant: het rendement is negatief. We hebben last van inflatie, belastingdruk en extreem lage rente, die bij een aantal banken al negatief is. Voor het gevoel van veiligheid dat een bankrekening biedt, moeten we dus verlies maken op ons kapitaal.

Briqwise biedt een interessant alternatief: het houdt het risico zo laag mogelijk, maar zet daar een relatief hoog rendement tegenover.

Rendement

Via Briqwise ontvangt een investeerder een rente van 6% per jaar. Dat is erg hoog vergeleken met de rente op spaargeld of een hypotheek. Hoe kan dat? Het zijn appels en peren en dus niet goed te vergelijken. Rente op geld is heel laag omdat er overvloed is, die door de Centrale Bank nog wordt gestimuleerd. Die wil dat geld wordt uitgegeven, niet gespaard.

Investeerders via Briqwise lenen daarentegen geld uit waar wél behoefte aan is: een ondernemer die geld nodig heeft om zijn onderneming te versterken en te laten groeien. Dat is riskanter, en daarom wordt er meer rente voor gevraagd. Dat heeft de ondernemer ervoor over, omdat hij met zijn bedrijf meer winst denkt te kunnen maken.

Is zo’n investering dan nog wel veilig te noemen? De investeerder is tenslotte afhankelijk van de ondernemer en van de waardeontwikkeling van diens vastgoed. Dat geeft toch risico’s? Net als alle beleggingen riskant zijn waarvan de resultaten afhankelijk zijn van het succes van de onderliggende waarde, zoals bij aandelen of bedrijfsobligaties het geval is.

Ons Aanbod ontvangen?

Meld u aan en ontvang altijd ons actuele Aanbod van te financieren objecten.

Aanbod aanvragen

Risico laag door onderpand en ondernemers met ‘vet op de botten’

Een investering via Briqwise is echter helemaal niet zo riskant voor de investeerder. Er zit een aantal stevige buffers tussen hem en het reilen en zeilen van de ondernemer en de waarde van het vastgoed. De investeerder heeft eigenlijk niets met de situatie van de ondernemer te maken, en alleen in extreme situaties met de waarde van diens vastgoed. Zolang de ondernemer zijn maandelijkse renteafdracht betaalt is er niets aan de hand. Aangezien Briqwise met name ondernemers financiert met vet op de botten is dit eigenlijk altijd het geval. Mocht hij de rente en eventuele aflossing onverhoeds niet kunnen voldoen, dan neemt Briqwise deze betalingen over. Daarbovenop geldt, als uiterste zekerheid, dat wanneer het bedrijfspand per executie moet worden verkocht, de investeerder altijd het eerste recht op hypotheek heeft. Het vastgoed dient dus als onderpand voor de lening. Ter bescherming tegen waardedaling is de lening nooit meer dan 75% van de waarde van het vastgoed op het moment dat de lening wordt aangegaan, meestal minder. Een zo sterke waardedaling komt zelden voor. (Alleen tijdens de kredietcrisis vanaf 2007, toen de vastgoedzeepbel knapte, was het gemiddelde verschil tussen top en bodem in vijf jaar 33%.) Als de investeerder in het meest extreme geval zijn inleg niet helemaal terugkrijgt bij de executie, dan vermindert het verlies ook nog eens door de genoten renteopbrengsten van de lening tot aan de executie (6% per verstreken jaar).

Via Briqwise komen vraag en aanbod bij elkaar

Via Briqwise komen de vraag van ondernemers en het aanbod van investeerders snel en gemakkelijk bij elkaar, zonder tussenkomst van een bank. Briqwise regelt voor ondernemers de gevraagde financiering en zoekt daarvoor geld in de markt. Briqwise zelf is géén partij in de transactie tussen ondernemer en investeerder. Het eerste recht van hypotheek staat rechtstreeks op naam van de investeerder. Mocht Briqwise om een of andere reden wegvallen, dan krijgt de investeerder dus gewoon zijn geld.

Doordat spaargeld zoals gezegd verliesgevend is, zoeken veel spaarders naar beter renderende alternatieven. 6% rente per jaar blijkt een goed evenwicht tussen het aanbod aan leningen van investeerders en de vraag naar financiering van ondernemers.

Briqwise voorkomt problemen en gedoe

Geld moet voor de belegger werken, niet omgekeerd! In veruit de meeste gevallen verloopt een vastgoedfinanciering probleemloos, en heeft de investeerder er geen omkijken naar. Mocht de maandelijks renteafdracht (en aflossing) niet lukken, dan neemt Briqwise die over. Als er geen betaling meer in zicht is, dan regelt Briqwise de executie. Briqwise is ook flexibel: als een investeerder van zijn lening af wil, kan Briqwise naar een vervanger zoeken.

Hoe solide is Briqwise zelf eigenlijk?

Briqwise dekt ook zijn eigen risico’s af. Het rekent aan investeerders 2% upfront fee, en bouwt een verzekeringspotje op via een 0,5% jaarlijkse factorfee. Dit potje dient als buffer en kan indien nodig incidenten opvangen. De factorfee is in de rente van de ondernemer versleuteld. Hoe meer de portefeuille van Briqwise groeit, hoe groter de buffer. Inmiddels heeft Briqwise voor bijna 25 miljoen euro aan leningen uitstaan, wat via de gerekende fees voor voldoende solvabiliteit zorgt.

Transparantie en zorgvuldigheid, eenvoudig via internet

Sterke punten van Briqwise zijn zorgvuldigheid en transparantie. Kredietbeoordelingen vinden zeer gedegen, op bancaire wijze plaats, wat betalingsachterstanden en defaults duidelijk beperkt. Bovendien is het duidelijk wat Briqwise zelf aan de transacties overhoudt. Briqwise werkt via internet, dat drukt de kosten. Er is geen duur grachtenpand bijvoorbeeld. Eenvoud is heel prettig voor de investeerder en kan het rendement aanmerkelijk verhogen. Dat wil niet zeggen dat Briqwise onpersoonlijk werkt: financieren blijft mensenwerk en Briqwise zet zich in om zowel met zijn investeerders als met zijn ondernemers in een goede sfeer samen te werken. Het team zet zich volledig in om de gewenste financiering te realiseren.

Hoe zit het met de spreiding?

Veel investeerders maken zich zorgen om de spreiding bij vastgoedfinanciering. Spreiding maakt een beleggingsportefeuille minder beweeglijk, terwijl het rendement daar niet onder hoeft te lijden. Bekend is de klassieke spreiding tussen aandelen en obligaties. Ook vastgoed kan bij spreiding een rol spelen. Het gaat erom beleggingscategorieën te combineren die verschillend op economische en politieke omstandigheden reageren, zodat het koersverloop zo weinig mogelijk correleert. Spreiding voorkomt ook dat de invloed van een ‘rotte appel in de mand’ te groot wordt. Daar staat natuurlijk tegenover dat ook de invloed van een ‘knaller’ beperkt is. In het algemeen geldt: hoe onveiliger de beleggingsproducten, hoe groter het belang van spreiding.

Bij Briqwise is spreiding niet echt aan de orde. De investeerder belegt in één object. Maar omdat het risico zo laag is, is dat niet zo’n probleem. Een spaarder hoeft zich ook niet met spreiding bezig te houden (tenzij de depositogarantie wordt overschreden natuurlijk). Het rendement bij Briqwise is exact voorspelbaar. Er is geen betrokkenheid bij de waardeontwikkeling van het onderliggende vastgoed want dat is slechts een zekerheidsstelling, al maakt een waardestijging de investering wel veiliger natuurlijk.

Overigens beleggen de investeerders van Briqwise meestal niet alleen in Briqwise, maar hebben ze daarnaast een portefeuille met aandelen, obligaties en vastgoed. Dan draagt Briqwise juist uitstekend aan de spreiding van hun investeringen bij!

Persoonlijkheid en situatie van de investeerder

Het profiel van een beleggingsproduct is niet alleen objectief meetbaar. Een belangrijk deel wordt bepaald door de investeerder zelf. Hoeveel risico wil hij dragen, hoe zeker wil hij zijn van zijn rendement? Hoeveel binding heeft hij met zijn beleggingen? Zijn persoonlijkheid en persoonlijke situatie spelen hierin een belangrijke rol. Briqwise bespaart hem in elk geval veel tijd en energie. Het grootste deel van de investeerders van Briqwise zijn zelf ondernemer geweest en vinden het prettig om andere ondernemers te helpen. Dat geeft een extra, persoonlijke dimensie aan hun vastgoedinvestering.

Ons Aanbod ontvangen?

Meld u aan en ontvang altijd ons actuele Aanbod van te financieren objecten.

Aanbod aanvragen

Ook interessant