04 februari 2021

Zakelijke hypotheek aanvragen. Waar dan?

« Terug naar overzicht

Voor Guus Oerlemans is het antwoord op die vraag zo gegeven: “Bij Briqwise, natuurlijk. We hebben in de afgelopen paar jaar tientallen ondernemers aan een zakelijke hypotheek geholpen. Hoewel we het woord ‘hypotheek’ niet gebruiken. Wij praten over zakelijke vastgoedfinanciering. Dat is wel een eis: het moet gaan om een pand dat door de ondernemer zakelijk wordt gebruikt.” 

Waarom geen aanvraag bij de bank?

Oerlemans: “Omdat banken, zeker als het gaat om MKB-ondernemers, vrijwel geen zakelijke hypotheken meer verstrekken. Vaak wordt je hypotheekaanvraag niet eens meer in behandeling genomen. Dat heeft deels te maken met verscherpte regelgeving en deels met de lage rentestanden. Die maken het voor banken onaantrekkelijk om financieringen te verstrekken. 

Bij Briqwise is de kans op een succesvolle aanvraag aanzienlijk hoger dan bij de bank. Wat ondernemers prettig vinden, is dat ze heel snel weten waar ze aan toe zijn. Je kunt je aanvraag eenvoudig online doen en je krijgt per omgaande een voorbeeldvoorstel. Terwijl de ondernemer dat bekijkt, beoordelen wij de gegevens over de ondernemer en het vastgoed waarvoor de zakelijke hypotheek wordt aangevraagd. Binnen een paar dagen heb je uitsluitsel.     

Dan gaan we in gesprek. Staan alle seinen op groen, dan wordt het vastgoedobject onmiddellijk aangeboden op de website, aan onze investeerderspoule. Tot nu toe is het altijd gelukt om binnen enkele dagen en soms zelfs binnen enkele uren een geïnteresseerde te vinden.”

Je zakelijke hypotheek binnen een week?

“Als het aan ons ligt wel. We streven naar een zo snel mogelijke beoordeling en afwikkeling. Natuurlijk hebben we ook met externe partijen te maken, zoals de taxerend makelaar en de notaris. Maar de aanvraag op zich is doorgaans niet zo ingewikkeld. Dat heeft enerzijds te maken met de aard van het vastgoed dat ondernemers willen aankopen en anderzijds met onze ruime ervaring op dit gebied. Dus als een ondernemer een hypotheekaanvraag doet, kunnen we korte klappen maken.

Let wel, snel betekent niet dat we het minder zorgvuldig doen. Integendeel. Niet elke aanvraag wordt gehonoreerd. We lichten zowel de ondernemer als het vastgoed door op een aantal criteria. Met name de beoordeling van het vastgoed weegt zwaar. Daarbij kijken we naar onder meer de kwaliteit van het object zelf, de locatie en de omgeving, de courantheid, de marktwaarde en ook de flexibiliteit, dus: kan het pand ook voor meerdere doeleinden worden gebruikt? Al die factoren wegen we mee.”

Waar moet je verder op letten bij een aanvraag?

“Een belangrijk punt is de hoogte van de gewenste zakelijke hypotheeksom ten opzichte van de waarde van het object. Die verhouding moet gezond zijn.

Wil je als ondernemer een aanvraag doen, dan moet je er rekening mee houden dat je een substantieel deel van de financiering zelf kunt betalen. Het leenbedrag van je zakelijke hypotheek mag nooit hoger zijn dan 75% van de waarde. Gemiddeld ligt het net iets boven 50%. In het algemeen kun je zeggen dat met een gezonde LTV de kans op een succesvolle aanvraag wordt vergroot.

Tot slot wil ik graag benadrukken dat we naast de online communicatie ook persoonlijk contact hebben met de ondernemer. We denken graag en goed mee én we denken vooral in mogelijkheden. Is het onmogelijk om een aanvraag voor een zakelijke hypotheek te honoreren, dan lichten we duidelijk toe waarom we dat vinden. Die helderheid wordt gewaardeerd.”

Ook interessant