Terug naar veelgestelde vragen

Wat verstaat Briqwise onder de administratie van de financiering?

In de Leningsovereenkomst tussen investeerder en ondernemer wordt afgesproken dat Briqwise de administratie van de financiering uitvoert.

Briqwise incasseert de maandelijkse termijnen bij ondernemer, garandeert de uitbetaling van deze termijnen aan investeerder, verstrekt periodieke overzichten en begeleidt alle eventuele wijzigingen met betrekking tot de financiering.