Terug naar veelgestelde vragen

Wat betekent het recht van eerste hypotheek?

De financiering komt tot stand tussen ondernemer en investeerder. Investeerder krijgt hierbij het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Dit wordt bij de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

Als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de investeerder het recht om het vastgoed te verkopen. Uit de opbrengst wordt de uitstaande leensom terugbetaald aan de investeerder. De investeerder geeft Briqwise volmacht om alle handelingen met betrekking tot de (openbare) verkoop uit te voeren.