Terug naar veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als er de betalingen van de ondernemer niet op tijd plaatsvinden?

U wordt hierover geïnformeerd. Omdat de maandelijkse termijnen door Briqwise zijn gegarandeerd blijft u deze gewoon ontvangen.

Briqwise zal alle (juridische)stappen nemen die nodig zijn om de maandelijkse termijnen en bijkomende kosten te incasseren. Als de ondernemer in gebreke blijft zal Briqwise het onderpand in het openbaar laten verkopen. Uit de opbrengst worden de kosten, de achterstallige maandelijkse termijnen en de uitstaande leensom vergoed. Als de opbrengst onvoldoende is en er een restschuld overblijft zal ondernemer doorgaans in privé kunnen worden aangesproken voor de restschuld.