Vastgoedfinanciering via Briqwise

Briqwise: vastgoedfinanciering met aantrekkelijke rente

Het Briqwise platform brengt investeerders en ondernemers samen. De ondernemer wil graag vastgoed kopen tegen flexibele condities of een financiering afsluiten met vastgoed als onderpand. De investeerder zoekt een veilige en betrouwbare manier om rendement te maken op zijn vermogen.

Briqwise brengt de partijen samen en onderzoekt de mogelijkheden van een match. Is de uitkomst positief, dan zorgen we voor een vlotte en transparante afwikkeling. Zonder tussenkomst van een bank en zonder gedoe.

Aantrekkelijk, veilig en zorgeloos

De ondernemer ontvangt een financiering met aantrekkelijke flexibele voorwaarden en een betaalbare rente. De investeerder is verzekerd van een laag risico en kan uitzien naar een hoog rendement. Beide partijen worden volledig ontzorgd, vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot en met de complete looptijd van de financiering.

De ondernemer zoekt een financiering tegen aantrekkelijke condities.

De investeerder wil met een laag risico aantrekkelijk rendement maken op zijn vermogen.

Briqwise verbindt ondernemer en investeerder rond een vastgoedobject en verzorgt de contractuele en financiële afhandeling.

 

Vastgoed financieringen vanaf € 100.000,-

Briqwise behandelt financieringsaanvragen vanaf € 100.000,-. Het type vastgoed dat voor financiering in aanmerking komt, kan heel divers zijn. Het varieert van appartementen voor verhuur, kantoren of productiehallen tot recreatiewoningen en schepen. Voorwaarde is dat het te financieren object voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt en in Nederland gevestigd is.

 

Alleen óf samen investeren (Clubdeal)

Briqwise biedt investeerders de keus om individueel of samen met anderen te investeren in een vastgoedproject. Op onze aanbod pagina ziet u welke objecten voor gezamenlijke financiering in aanmerking komen. We noemen dat de Clubdeal. De ondernemer heeft in dat geval te maken met één financiering die verstrekt is door meerdere investeerders. Ook hier geldt een minimale investering van € 100.000,- per investeerder.

De rechten van investeerders in een Clubdeal zijn hetzelfde als de rechten van een investeerder die een individuele financiering aangaat.

Lees meer over de Briqwise Clubdeal

 

Vijf beoordelingscriteria

De specialisten van Briqwise beoordelen een financieringsaanvraag aan de hand van vijf criteria. Deze hebben enerzijds betrekking op het vastgoed en anderzijds op de ondernemer.

Lees meer over de Briqwise-waarderingsmethode

 

"De waarde van het vastgoed wordt heel zorgvuldig bepaald. Dat voelt als een stevig en veilig fundament onder mijn investering”

Briqwise borgt en ontzorgt

De zorgvuldige waardebepaling van het vastgoed, de gezonde loan to value én de screening van de ondernemer vormen de belangrijkste waarborgen onder uw investering. Maar Briqwise gaat nog een stap verder: wij staan garant voor de betalingen van de maandelijkse termijnen aan de investeerder. Concreet betekent dit dat wij de maandelijkse betalingen van aflossing en rente overnemen, mocht een ondernemer in gebreke blijven. Uiteraard wordt u hierover wel direct geïnformeerd.

Lees meer over het lage risico