Privacy & cookies

PRIVACY

Briqwise BV en Briqwise Administratie BV (hierna ‘Briqwise’) verwerken persoonsgegevens van betrokkenen rechtmatig, behoorlijk en transparant.

Verwerking:
Onder verwerking wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, aanvullen of doorsturen van gegevens.

Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een telefoonnummer, een online identificator etc.

Betrokkenen:
Dit zijn personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder wordt verstaan (potentiële) investeerders en ondernemers die met Briqwise contact hebben ten aanzien van het tot stand komen van vastgoedfinancieringen. Maar ook anderen die hierbij een rol spelen, zoals partners, leveranciers, bezoekers van de website, werknemers etc. Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens, gegevens over eenmanszaken of van ZZP’ers wel.

Rechtmatig:
Een verwerking kan alleen rechtmatig zijn als duidelijk beschreven is met welk doel de gegevens worden verwerkt en als dat doel valt binnen één van de zes grondslagen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt. Deze zijn:

 1. Er is toestemming van de betrokkene.
 2. Gegevens moeten verwerkt worden om een contract dat je hebt met de betrokkene uit te voeren.
 3. Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken.
 4. Gegevens moeten verwerkt worden omdat dat van (acuut) levensbelang is voor de betrokkene of iemand anders.
 5. Gegevens moeten verwerkt worden om een taak van algemeen belang of openbaar gezag goed uit te kunnen voeren.
 6. Gegevens moeten verwerkt worden voor eigen belang en dat belang weegt zwaarder dan de privacy van de betrokkene.

Behoorlijk en transparant:
Briqwise:

 • Houdt een overzicht bij van alle verwerkingen.
 • Zorgt ervoor dat de gegevens juist zijn.
 • Zorgt ervoor dat niet méér gegevens verwerkt worden dan nodig.
 • Beveiligt de gegevens goed. 

Door deze privacyverklaring op de website te plaatsen informeert Briqwise betrokkenen dat persoonsgegevens verzameld worden en welke rechten en plichten daarbij horen. Briqwise geeft persoonsgegevens niet door aan iemand buiten de Europese Unie. Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Briqwise. Indien Briqwise gegevens verzameld heeft mag een betrokkene Briqwise vragen om:

 • De persoonsgegevens te laten zien die van hem of haar zijn verwerkt.
 • De gegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • De gegevens te verwijderen.
 • Tijdelijk niets te doen met de persoonsgegevens.
 • De gegevens digitaal door te sturen naar hem of haar, of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Vragen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten aan: info@briqwise.com
 

COOKIES

Briqwise mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Briqwise is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.


LEADINFO

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.