Terug naar overzicht

“Uniek aanbod bedrijfsfinanciering voor ondernemers”

Er zijn in Nederland ongeveer 200 bedrijven die mkb’ers financieren. Als intermediair ben ik altijd op zoek naar de beste mogelijkheden voor mijn klanten. Dus blijf je kijken naar wat er nog meer op de markt is. Zo ontdekte ik Briqwise. Toen ik nader in gesprek kwam, ontdekte ik dat ze een unieke marktpropositie hebben. Inmiddels hebben we al diverse financieringen afgesloten.

Aldus Albert Kluyver, financieel intermediair vanuit OAMKB (online administratie voor het MKB), een bedrijf met 80 kantoren door het hele land. Naast administratie, accountancy en belastingadvies voor ondernemers is er een adviestak op het gebied van bedrijfsfinancieringen.

Elk bedrijf heeft zijn eigen verhaal

Kluyver: “Het aantrekkelijke van het MKB vind ik dat je met de ondernemer zelf te maken hebt. Elk bedrijf, groot of klein, heeft zijn eigen verhaal, eigen ideeën en manier van werken. Ook binnen een bedrijfstak geven individuele ondernemers er hun eigen draai aan. Dat vind ik heel interessant.

Die grote diversiteit maakt het voor mij aantrekkelijk. Ieder bedrijf heeft eigen processen en eigen afspraken met klanten en leveranciers. En met vrijwel alles gaan geldstromen gemoeid. In het analyseren van het samenspel van al die geldstromen zit voor mij de uitdaging. Ik probeer dat altijd zo goed mogelijk te doen, met oog voor de ondernemer. Er is niet één oplossing en evenmin één manier om iets te doen.

Op dit moment zit iedereen natuurlijk middenin de coronaperiode. Sommige branches plukken er de vruchten van, maar ik zie ook veel bedrijven die ermee worstelen. Er zijn wel wat faciliteiten voor ondernemers, maar het grootste deel moet je weer terugbetalen. Wij hebben een speciaal team dat bedrijven helpt om hun financiële situatie goed in kaart te brengen en eventuele schulden te herstructureren, zodat de last past bij het inkomstenplaatje.”

Bedrijfsfinanciering voor ondernemers

“Naast de administratie, accountancy en belastingadvies voor ondernemers heeft OAMKB een adviestak op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Daar ben ik partner in. Ik ben al vanaf 1994 actief op dit gebied, in binnen- en buitenland en vanuit verschillende bedrijven en rollen. We hebben 4000 klanten door het hele land en een aantal daarvan heeft behoefte aan bedrijfsfinanciering.

Waar het dan om gaat? Bijvoorbeeld om ondernemers die het bedrijfspand dat ze huren, graag willen kopen, om lager in de lasten te komen. Of ondernemers die aan projectontwikkeling doen. Er zijn op dit moment te weinig woningen, dus dat is een prima investering. Daarnaast zie je ook financieringsaanvragen voor projecten in vakantieparken, waarbij chalets gebouwd worden. Die aanvragen – en andere – komen bij mij terecht en vervolgens ga ik op zoek naar een passende oplossing.”

De beste mogelijkheden voor mijn klanten

“Er zijn in Nederland ongeveer 200 bedrijven die financieringen verstrekken aan het MKB. Omdat ik altijd op zoek ben naar de beste mogelijkheden voor mijn klanten, blijf ik kijken naar wat er nog meer op de markt is. Zo ontdekte ik Briqwise. Ik heb contact gezocht en toen ik nader in gesprek kwam, ontdekte ik dat ze een unieke marktpropositie hebben.

Waar andere bedrijven zich veel op woonhuizen richten, richt Briqwise zich op de financiering van bedrijfspanden. Ze staan ook open voor bedrijfspanden die verhuurd worden aan derden, waar andere aanbieders vaak eisen dat de huurder zelf de aanvrager is. Daarnaast kijkt Briqwise heel goed naar het financieringsobject zelf.”

Heldere en zeer efficiënte werkwijze

“Minstens zo belangrijk is dat ze, als je vervolgens zaken gaat doen, heel efficiënt werken. Ik kan heel snel met ze schakelen en krijg snel antwoord of ze het zien zitten. Bovendien zijn ze kraakhelder in wat ze nodig hebben om een aanvraag te beoordelen en af te wikkelen. Daardoor kan ik zelf ook vaak al een goede inschatting maken van de kansrijkheid.

Briqwise koppelt een ondernemer aan één of enkele financiers. Zo houd je het compact. Dat is heel anders dan crowdfunding, waarbij je met veel meer geldverstrekkers te maken hebt. Bovendien heeft Briqwise al contact met de investeerders voordat ik de aanvraag formeel indien. Ook dat bevordert het tempo. Ze kennen de financiers, waardoor het vaak binnen een halve dag geregeld kan worden. En heb ik vragen, dan zijn ze heel goed bereikbaar.

Ook de uiteindelijk afhandeling verloopt heel efficiënt. Er wordt onmiddellijk commitment geregeld met de investeerder en een afspraak gemaakt bij de notaris. Aansluitend wordt het geld onmiddellijk beschikbaar gesteld. Conclusie: ik ben heel tevreden. Heb zeer regelmatig een casus en verwacht dat er in de toekomst nog veel meer zullen volgen!”