Investeren met laag risico

Kies de vastgoedfinanciering van Briqwise!

Bij Briqwise bent u verzekerd van een veilige manier van investeren met een laag risico. Hierna leggen we uit waarom.

 • Garantie op het ontvangen van maandelijkse termijnen
  Door het afsluiten van een factorovereenkomst met Briqwise garanderen wij de betaling van de maandelijkse rente en aflossingstermijnen. Zelfs als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.
  Het risico van wanbetaling wordt overigens beperkt door een zorgvuldige screening van de ondernemer die de lening aangaat. Beoordeling van de ondernemer vindt plaats op basis van een track record en financiële informatie.
 • Recht van eerste hypotheek zorgt voor terugbetaling leensom
  U heeft bij het verstrekken van de financiering het recht van eerste hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Daardoor heeft u het recht van parate executie (dat Briqwise voor u uitvoert) wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Uit de opbrengst van de executieveiling heeft u voorrang op het terugbetalen van de leensom.
 • Gezonde Loan-to-Value (LtV)
  Om het risico te minimaliseren, is het van belang dat de opbrengst bij een eventuele executie hoger is dan de uitstaande leensom. Daarom streven we altijd naar een LtV die kleiner is dan 75% en hechten we veel waarde aan de beoordeling van de waarde van het vastgoed.
 • Privé borgstelling
  Als extra zekerheid tekent de ondernemer die de lening aangaat doorgaans in privé mee voor de financiering. Dit betekent dat uitgeleende bedragen in dat geval op de ondernemer verhaald kunnen worden.
 • Aanvullende Verpanding
  Zo mogelijk worden als aanvullende zekerheid huurpenningen en uitkeringen uit verzekeringspolissen verpand.

Wat als de vastgoedmarkt in elkaar stort?

Een vraag die ons vaak gesteld wordt is wat de risico’s zijn als de economie even niet meezit of in het slechtste geval de vastgoedmarkt in elkaar stort.

Zonder meer daalt dan de waarde van het vastgoed. Echter, Briqwise beschermt u tegen de gevolgen hiervan.

In de eerste plaats doordat we een strenge en vooral gezonde Loan-to-Value hanteren. In het geval van een LtV van 75% mag de waarde van het vastgoed in crisistijd wel 25% dalen voordat de waarde van het vastgoed lager is dan de uitstaande leensom.

Ten tweede, minstens zo belangrijk: we hebben vertrouwen in de ondernemer aan wie we u koppelen, omdat we hem of haar goed gescreend hebben. Wanneer de ondernemer een gezond bedrijf heeft, is hij gewoon in staat is om te voldoen aan de maandelijkse rente- en aflossingsverplichtingen. Dan heeft een eventuele waardedaling van het vastgoed geen enkel effect op de betalingen en blijft uw risico beperkt tot een minimum.