Tarieven

Vermelde kosten en fee’s zijn exclusief btw

Tarieven voor de investeerder:

Aanmelden Gratis
Factorfee 2,00% Eenmalige fee bij de totstandkoming van de factorovereenkomst. Deze wordt berekend over het initieel gefinancierde bedrag.

Tarieven voor de ondernemer:

Aanvraag Gratis Voor het aanvragen van een financiering worden geen kosten in rekening gebracht.
Financieringsfee 2,95% Eenmalige fee bij de totstandkoming van de financiering. Deze wordt berekend over het initieel geleende bedrag.
Beheerfee 0,25% Jaarlijkse fee. Deze wordt berekend over het initieel geleende bedrag en per maand in rekening gebracht.
Vervroegd aflossen Gratis De lening kan altijd geheel of gedeeltelijk (vervroegd) worden afgelost.